top of page

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer efter den senaste stämman:

Ordförande: Andreas Reidås, omval 2 år.

Vice ordförande: Carl-Fredrik Skönebrant, 1 år kvar på mandatet.

Ledamot: Lars Lindholm, 1 år kvar på mandatet.

Ledamot: Niklas Zettergren, nyval 2 år.

Ledamot: Ingrid Alm, nyval 2 år.

Ledamot: Håkan Slagbrand, nyval 2 år.

Suppleant: Emil Tingberg-Granath, nyval.

Suppleant: Sara Swärd, nyval.

Image by Jean-Philippe Delberghe

Valberedningen

Johan Häggkvist

Malin Pettersson

Vill du engagera dig?

En levande förening kräver engagerade medlemmar! Har du några idéer på hur vi kan utveckla vår förening? Ta gärna kontakt med oss i styrelsen.

bottom of page