top of page

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer (2023)

Andreas Reidås, Ordförande

Carl-Fredrik Skönebrant, Vice ordförande

Lars Lindholm, Ledamot

Louise Solberg, Ledamot

Valberedningen

Stefan Fürst

Johan Häggkvist

Image by Jean-Philippe Delberghe

Vill du engagera dig?

En levande förening kräver engagerade medlemmar! Har du några idéer på hur vi kan utveckla vår förening? Ta gärna kontakt med oss i styrelsen.

bottom of page