top of page

Information till dig som vill hyra ut

En bostadsrättshavare får hyra ut sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke till detta. Det ska finnas goda skäl till andrahandsuthyrning och den bör vara tidsbegränsad. 

Läs gärna på i stadgarna om saker som rör:

  • Skäl till andrahandsuthyrning

  • Avgift för andrahandsuthyrning

  • Ansökan till hyresnämnden ifall styrelsen skulle neka andrahandsuthyrning

  • Förnyelse av andrahandsuthyrningen

 

Processen för andrahandsuthyrning går till så att bostadsrättshavaren kontaktar MBF. Det kommer då behöva skrivas på en del dokument som sedan skickas till styrelsen. Efter det att dokumenten kommer in till styrelsen ska beslut om andrahandsuthyrning fattas på nästkommande styrelsemöte.

Tänk på att göra ansökan i god tid då dessa moment alla kan vara något utdragna. Styrelsen sammanträder maximalt en gång i månaden så det kan innebära att lite tid går innan beslut är fattat.

Avtal

Här finns avtalet för dig som önskar hyra ut din bostadsrätt. Länk till MBF.

 

Skriv ut och skicka ett original och 3 kopior till:

​Brf Gunnar c/o MBF

Källgatan 14, 722 11 Västerås

bottom of page