top of page

Privata planteringar och uteplatser

Boende på markplanet kan anlägga egna planteringar i anslutning till den egna bostaden.

Högre växter får inte stå direkt mot husens och balkongernas trädetaljer, klätterväxter ska

ledas att växa mot spaljéer som sätts upp med avstånd till husens väggar och balkongernas

träräcken. Klätterväxter får under inga omständigheter växa upp mot grannens balkong.

 

Den som anlägger eller övertar en privat plantering ansvarar för skötseln.

bottom of page