top of page

Husdjur

Många människor är rädda för lösspringande hundar.

Hundar ska därför alltid vara kopplade inom området. Rastning av hundar eller katter får inte

ske inom kvarteret.

 

Kattägare ska se till att deras katter inte förorenar på lekplatserna, alla katter ska vara märkta.

 

I övrigt gäller kommunens regler för husdjurshållning. För att få ha reptiler och kräldjur inom

området krävs särskilt tillstånd av styrelsen samt att anmälan görs till kommunen.

bottom of page