top of page

Nycklar, taggar & porttelefon

Nycklar

Det är i lägenhetsinnehavarens intresse att hålla koll på samtliga nycklar. Styrelsen har inte någon lista på hur många nycklar som har kopierats upp till varje lägenhet. Det är dock viktigt att samtliga nycklar och taggar lämnas över vid flytt.

Taggar

Taggar för att öppna portarna och andra delar av våra gemensamma utrymmen är en del av föreningens skalskydd. Det är därför viktigt att dessa hanteras korrekt. Varje medlem är ansvarig för sina taggar samt att de lämnas över vid inflyttning/utflyttning.

Tappar du en tagg behöver du göra en förlustanmälan till styrelsen. Detta för att kunna spärra taggen så att obehöriga inte kommer in i våra gemensamma utrymmen. Förlustanmälan gör du via kontaktsidan.

Nybeställning sker via styrelsen.

Porttelefon

För att byta nummer eller bli borttagen från porttelefonen, kontakta styrelsen. 

bottom of page