top of page

Du som lämnar föreningen

För utflyttande medlem

Vi tackar för ert medlemskap i vår förening och hoppas ni kommer att trivas på er nya adress! För att underlätta överlämnandet av er nuvarande bostad ber vi er läsa igenom följande information:

 

Provisoriskt parkeringstillstånd
För att undvika parkeringsböter i samband med flytt rekommenderar vi er att kontakta styrelsen för att låna ett provisoriskt parkeringstillstånd. Under flytten önskar vi att ni parkerar så att andra kan passera förbi med till exempel cykel, barnvagn, rollator eller rullstol. Parkering på gräsytor är förbjudet.

 

Elavtal

Slutreglering och uppsägning av elen görs på egen hand av utflyttande respektive inflyttande part. Kontakta Mälarenergi för avstämning av mätarställning på flyttdagen samt uppsägning.

 

Förråd

De som flyttar ut ur föreningen ansvarar för att visa nya bostadsinnehavare var det tillhörande förrådet är beläget. Kom ihåg att tömma och grovstäda förrådet före flytt och ta med eventuella cyklar/barnvagnar från cykelrummet.

 

Nycklar till extraförråd lämnas till styrelsen. Extraförråd tillfaller inte nya bostadsinnehavare utan blir tillgängligt via föreningens kösystem.

 

Bredband

Kontakta er tjänsteleverantör för bredband, eller Tele2 om du använt de ComHem-uttag som finns för uppsägning av bredband/TV/telefoni. 

 

Renoveringar

Kontakta styrelsen om ni har gjort någon större ombyggnad av lägenheten under er tid som boende i föreningen, som inte tidigare meddelats.

 

Grovsopor

Det är inte tillåtet att lämna saker i miljöbodarna som inte ingår i vad som är tillåtet.

 

Nycklar

Ni ansvarar för att överlämna samtliga nycklar och tillhörande nyckelbrickor till ny bostadsinnehavare.

 

Porttelefon

Kontakta styrelsen för att bli borttagen från porttelefonen. Gäller endast om du bott på Karlsgatan 19.

 

Tvättkod

Inloggningsuppgifterna för att boka tvättid ska överlämnas till köparen.

bottom of page