www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Informationsblad

Akuta ärenden.

Har Ni problem som behöver åtgärdas men inte är av akut behov, kontakta då styrelsen via mejl. 

LT-Jour ska endast användast vid akuta åtgärder. 

 

Information ombyggnation.

Se länk för information för ombyggnation. 

Här kan Ni se tidplan samt val för badrum m.m.

 

Trivsel

Vi tar tacksamt emot tips på hur Vi kan höja trivseln här och runt vårat område! Bara att mejla styrelsen eller fånga oss på plats.  

 

Ny stadgar

Finns tillgängliga under fliken "Stadgar MBF".

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås