www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Information till dig som boende

2016-09-26
Gemensam kraftsamling i våra källargångar och trapphus där privat egendom förvaras. Viktiga datum för åtgärder finns i infobladet.
LT konsult kommer att kontinuerligt ta bort allt som ställs utanför egen bostad/förråd utan ytterligare förvarning.


Från NYCKEL till DROPPE i alla entrédörrar
Viktiga datum 11 oktober och 20 oktober. Alla får ett informationsblad i brevlådan för hämtningstider.

 

Nästa styrelsemöte 20 oktober kl 18.00

2016-09-26

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås