www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

 Nyheter

2017-06-14
Anteckningar från EXTRA STÄMMA den 31 maj

2017-06-15 Informationsblad

Våra nya dörrstängare
Det är INTE ok att ställa upp de nya dörrstängarna med klossar mm. Kostnaden för reparation hamnar på den som gjort sig skyldig till detta..

Riktlinjer för våra uteplatser.
information finns i infobladet om vad som gäfller.

Nästa styrelsemöte,17 augusti 2017

Förråd ledigt på Karlsgatan 27 från 1.8.17. Hör av dig på info@brfgunnar.se vid intresse 

2017-06-15
Trevlig sommar/ Styrelsen

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås