www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Informationsblad
2016-07-02
Denna månads information delas ut till samtliga boende i brevlådan. Den innehåller informationsbladet och 3 sidor med utemiljöinformation.
För övriga månader, se fliken informationsblad. 

Riktlinjer utemiljö
finns nu under fliken utemiljö
 

Trevlig sommar önskar styrelsen
sommarblomma

Nästa styrelsemöte 23 augusti kl 18.00

2016-07-06

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås