www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Nyheter

2017-02-08  Informationsblad

Föreningsstämma 2017-03-08. Separat kallelse kommer.
Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2017.02.15.

 

Nästa styrelsemöte 28 februari kl 18.00

2017-02-11

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås