www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

 Nyheter


2017-06-15 Informationsblad

Våra nya dörrstängare
Det är INTE ok att ställa upp de nya dörrstängarna med klossar mm. Kostnaden för reparation hamnar på den som gjort sig skyldig till detta..

Riktlinjer för våra uteplatser.
information finns i infobladet om vad som gäfller.

Nästa styrelsemöte,17 augusti 2017 

2017-06-15
Trevlig sommar/ Styrelsen

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås