www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Informationsblad

Akuta ärenden.

Har Ni problem som behöver åtgärdas men inte är av akut behov, kontakta då styrelsen via mejl. 

LT-Jour ska endast användast vid akuta åtgärder. 

 

Information ombyggnation.

Se länk för information för ombyggnation. 

Här kan Ni se tidplan samt val för badrum m.m.

Länk till bild på kakel. Länk till bild på inredning standard. 

Länk till  Informationsmöte Knutsgatan 10 A-D samt olika badrums-layouter att se på. 

Samtliga i hus C, Knutsgatan 6A-D och hus D, Knutsgatan 4A-D skall ha gjort sina respektive val klara tom 2019-10-31. Se nedan länkar för mera info.

Länk till info

Länk till tillvalsmall 

Trivsel

Vi tar tacksamt emot tips på hur Vi kan höja trivseln här och runt vårat område! Bara att mejla styrelsen eller fånga oss på plats.  

 

Ny stadgar

Följ denna länk.

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås