www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

 Nyheter

2017-05-05 Kallelse till EXTRA STÄMMA den 31 maj
Styrelsen uppmanar alla medlemmar. Kom och rösta!

Som bilaga till kallelsen får du ett frågeformulär där vi frågar om vilka badrum som är renoverade enligt GVK-reglerna. Vänligen besvara den.

FÖRTYDLIGANDE om kulvertbytet och badrumen. Detta gäller bara husen 4-10 på Knutsgatan men den berör hela föreningens ekonomi.

PS Både kallelse och frågeformulär kommer med posten.

 

 Nästa styrelsemöte, 23 maj 2017

2017-05-09

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås