www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Informationsblad

Akuta ärenden.

Har Ni problem som behöver åtgärdas men inte är av akut behov, kontakta då styrelsen via mejl. 

LT-Jour ska endast användast vid akuta åtgärder. 

 

Soprummen

Större embalage och övrigt som inte sorteras enligt kärl,

dessa ska till återbruket.

Vänligen respektera detta. 

 

Cykelrensning

Cykelrensning pågår på gården och i cykelförråden. 
Omhändertagna cyklar kommer förvaras i föreningen i 3månader. 

 

Trivsel

Vi tar tacksamt emot tips på hur Vi kan höja trivseln här och runt vårat område! Bara att mejla styrelsen eller fånga oss på plats.  

 

Ny stadgar

Finns tillgängliga under fliken "Stadgar MBF".

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås