www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Nyheter

2017-09-18 Informationsblad

Val till styrelsen på stämman 2018
Styrelsen har valt att inte göra något fyllnadsval under pågående mandattid.
Känner du att du har tid, lust och ett engagemang för föreningens bästa  vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen i god tid före nästa stämma.
Se under fliken Styrelse så hittar du mailadresser.

 

Nästa styrelsemöte 10 oktober 2017 

2017-09-15
Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås