www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

 Nyheter

2017-11-22 Informationsblad

Val till styrelsen på stämman 2018
Styrelsen har valt att inte göra något fyllnadsval under pågående mandattid.
Känner du att du har tid, lust och ett engagemang för föreningens bästa  vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen i god tid före nästa stämma.
Se under fliken Styrelse så hittar du mailadresser.

Störande ljud i samband med renovering
Renovering som innebär störande ljud i fastigheten är bara tillåten mellan 08.00-17.00 vardagar. Övriga tider och röd dag samt sön- o helgdag är det normal hänsyn som gäller.

Läs mer om framtida Kulvertbyte och Rotrenovering under fliken Kulvert och Rotrenovering.

Ledigt Ute-förråd
Knutsgatan 10 C, hyra 100 kr/mån. Först till kvarn gäller....

Nästa styrelsemöte 19 december 2017
2017-12-03

Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås