top of page

Säkerhet i entréer och trapphus

I entréerna får inte annat än rollatorer placeras. Barnvagnar, pulkor, cyklar, blommor,

dörrmattor och mycket annat liknande ska förvaras i er egen lägenhet eller förvaras i förråd

som är avsedda för dessa föremål!

 

  • Ställ inte upp entrédörrarna annat än i samband med i- och urlastning. Entrédörren till trapphusen är en trygghet när den är stängd och låst under dygnets sena timmar. Entrédörrarna ska alltid vara stängda. 

Önskar man vädra så finns fönster att öppna i trapphuset. Dessutom så eldar vi för "kråkorna" när de ställs på vid gavel den kalla årstiden.

  • Lämna inte källardörrar öppna då obehöriga kan ta sig in och bryta upp förrådsdörrar.

bottom of page