top of page

Fordon inom området

Gående har alltid företräde framför fordon. 

 

Bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och andra fordon ska inom området framföras på de gåendes villkor.

 

  • Det är tillåtet att köra in med bil i området för i- och urlastning (max 10 minuter).

  • Parkering av bilar, motorcyklar och andra fordon får enbart ske på anvisade p-platser, i övrigt råder parkeringsförbud på området. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag för kontroll att parkeringsbestämmelserna efterlevs.

  • Cyklar får enbart ställas i cykelställ eller cykelrum och aldrig placeras i direkt anslutning till portarna eller i trapphusen.

  • Observera att mopeder inte får förvaras/ställas i våra cykelrum pga av brandrisk.

  • Allt framförande och uppställning av fordon på de gemensamma grönytorna är

       förbjuden och kommer att medföra att en avgift utdelas.

  • Särskilda tillstånd kan ges för hantverkare under begränsad tid samt för boende under in- eller utflyttning. Kontakta styrelsen genom formuläret under "Kontakt/Felanmälan" i god tid.

bottom of page