top of page

Riktlinjer för uteplatser

Alla som planerar att bygga om, eller förändra, sin uteplats är skyldiga att rapportera detta samt sända in uteplatsens mått samt skiss(er) till styrelsen via kontaktformuläret för att få godkänt före arbete påbörjas. Det är viktigt från styrelsen sida att poängtera att marken tillhör föreningen och att den inte är upplåten i köpet av bostadsrätten.

Alla förändringar sker på bostadsrättshavarens bekostnad.

bottom of page