top of page

Avgifter vid köp och försäljning

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp (52 500, 2023) från köparen.

Pantsättningsavgift

Dokument gällande pantsättning erhålles från banken, fylls i och skickas till MBF.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp (52 500, 2023) från köparen.

bottom of page