top of page
  • Carl-Fredrik Skönebrant

Kod- och taggläsare

Styrelsen har förstått att det är många som inte är imponerade av att det enbart går att släppa in gäster, bud m.m. genom att fysiskt gå ned och öppna dörren åt vederbörande. Därför har det beslutats, och påbörjats, installation av kombinerade läsare som kommer att tillåta kod under ett intervall fram tills kvällen varpå enbart tagg kommer att gälla under nattetid.


Tagg kommer fortfarande att fungera under dygnets alla timmar.


Vi kommer att återkomma med mer information om koder, tidsintervall m.m. inom kort.


124 views

Recent Posts

See All
bottom of page