top of page
  • Louise Solberg

Barnvagnsförråd

Det har kommit till styrelsens kännedom att barnvagnsförråden i många trapphus felaktigt används som förvaring av andra saker än just barnvagnar. Styrelsen vill därför påminna om att dessa utrymmen är avsedda för barnvagnar och inget annat. Föreningen förbehåller sig även rätten att rensa dessa utrymmen för att göra plats för barnvagnar vid behov.

39 views

Recent Posts

See All
bottom of page