www.brfgunnar.se

Protokoll

Protokoll från ordinarie årsstämma i mars varje år efter ombildningen till bostadsrättsförening.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014  2015   2016  2017

Protokoll Extrastämma 2015

Motioner till årsstämma 2017 motion nr 1,  nr 2, nr 3

Protokoll Extrastämma 15.2.2018 kommer snart

Protokoll Extrastämma 2018-05-24, Protokoll

Presentation Extrastämma 2018-05-24, Bilaga

 

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås