www.brfgunnar.se

Gemensamma utrymmen o vår utemiljö

Särskilda regler gäller för användandet av de gemensamma anläggningarna och de gemensamma utrymmena.

Alla har ett eget ansvar för att ta del av dessa regler. Maskiner och lokaler/planer ska lämnas i det skick som man själv önskar finna dem. Bokningsregler och tider måste följas för allas trivsel.

Våra grönytor står till alla boendes disposition för avkoppling, lek och samvaro. Var och en ansvarar för att skräp och annat inte blir kvarglömt.

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås