www.brfgunnar.se

Planteringar och uteplatser

Boende på markplanet kan anlägga egna planteringar i anslutning till den egna bostaden.

Högre växter får inte stå direkt mot husens och balkongernas trädetaljer. Klätterväxter ska ledas att växa mot spaljéer som sätts upp med avstånd till husens väggar och balkongernas träräcken.

Klätterväxter får under inga omständigheter växa upp mot grannens balkong. Den som anlägger eller övertar en privat plantering ansvarar för skötseln.

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås