www.brfgunnar.se

Grillning

All grillning inom området ska ske på de omkringboendes villkor. Den som grillar ska se till att rök och os inte stör de kringboende eller medför brandfara.

Grillning på balkonger eller uteplatser är endast tillåtet med el- eller gasolgrill.

Kolgrillar hänvisas till de gemensamma ytorna framför Karlsgatan 21/23 samt mellan Knutsgatan 10 och 12.

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås