www.brfgunnar.se

Säkerhet i entréer och trapphus

I  entréerna får inte annat än rollatorer placeras.

Barnvagnar, pulkor, cyklar, blommor, dörrmattor och mycket annat liknande ska förvaras i er egen lägenhet eller förvaras i förråd som är avsedda för dessa föremål.

  • Ställ inte upp entrédörrarna annat än i samband med i- och urlastning. Entrédörren till trapphusen är en trygghet när den är stängd och låst under dygnets sena timmar. Ska alltid vara stängd. Önskar man vädra så finns fönster att öppna i trapphuset. Dessutom så eldar vi för "kråkorna" när de ställs på vid gavel den kalla årstiden.

  • Lämna inte källardörrar öppna då obehöriga kan ta sig in och bryta upp förrådsdörrar.

  • I entréerna får inte annat än rollatorer placeras. Barnvagnar, pulkor, cyklar, blommor, dörrmattor och mycket annat liknande ska förvaras i er egen lägenhet eller förvaras i förråd som är avsedda för dessa föremål

    Privat egendom i gemensamma utrymmen Under november 2015 har vår fastighetsservice LT Konsult satt på buntband/lapp med datum på allt som förvaras i våra gemensamma trapphus och i de gemensamma barnvagnsutrymmena i trapphusen. För barnvagnar i barnvagnsutrymmena gäller att du tar bort buntbandet/lappen för att visa att den har en ägare

    Om du förvarar privat egendom i trapphusen, tag gärna själv bort den. 
    Från 1 jan 2016 kommer allt att tas om hand och förvaras i föreningens regi. Du får därefter ringa till LT Konsult för att få tillbaka dina saker mot en egenkostnad.

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås