www.brfgunnar.se

Fordon inom området

Gående har alltid företräde framför fordon.

Bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och andra fordon skall inom området framföras på de gåendes villkor.

  • Det är tillåtet att köra in med bil i området för i- och urlastning (max 10 minuter).

  • Parkering av bilar, motorcyklar och andra fordon får enbart ske på anvisade p-platser, i övrigt råder parkeringsförbud på området.

  • Föreningen anlitar ett parkeringsbolag för kontroll att parkeringsbestämmelserna efterlevs.

  • Cyklar får enbart ställas i cykelställ eller cykelrum och aldrig placeras i direkt anslutning till portarna eller i trapphusen.

  • Observera att MOPEDER inte får ställas/förvaras i våra cykelrum pga av brandrisken.
  • Allt framförande och uppställning av fordon på de gemensamma grönytorna är förbjuden.

  • Särskilda tillstånd kan ges för hantverkare under begränsad tid samt för boende under in- eller utflyttning. För detta ändamål har föreningen ett litet antal P-tillstånd som kan lånas ut mot 500 kr i deponering. Hör av dig i god tid på info@brfgunnar.se med din begäran.

 

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.