www.brfgunnar.se

Fackmässiga våtrumsinstallationer

GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa att de följer branschreglerna.

GVK-auktoriserade företag ska utföra våtrumsarbeten enligt deras branschregler.

 

Styrelsen kräver GVK-auktoriserade företag vid alla våtrumsarbeten.
Vi förordar lågbyggande golvbrunnar, s.k. ROT-brunnar vid utbyte, detta p.g.a. tunna bjälklag i framför allt radhusen.
Vi hänvisar till nedanstående hemsidor för info:
 
 
Kontakta branschorganisation för kontroll om företaget är GVK-auktoriserat.
 

Branschlegitimation
En montör i ett GVK-auktoriserat företag ska kunna legitimera sig med branschlegitimation och den kan kombineras med ID06-namnbricka.

Föreningen kräver att GVK-auktoriserade företag ska utföra våtrumsarbeten enligt GVK:s branschregler. Montörerna ska vara anställda i ett GVK-auktoriserat företag och vara behörig att utföra det aktuella uppdraget. Arbetsledaren ska ha genomgått GVKs utbildning med godkänt prov. Företaget ska iaktta och följa de råd, anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.

 

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås