www.brfgunnar.se

Uppsägning av hyreskontrakt

 

Reglerna gäller både din lägenhet, om du är hyresgäst, eller av ett förråd, lokal, p-plats eller annat du har kontrakt på.

Det är bara ditt ordinarie källarförråd som ingår automatiskt oavsett du är hyresgäst eller säljer en bostadsrätt.
Allt annat måste sägas upp enligt kontraktet.

Tillsammans med ditt hyreskontrakt finns en sida om UPPSÄGNING som du lägger i brevlådan som finns vid dörren ner till tvättstugan.

Har du tappat bort kontraktet, hör av dig till info@brfgunnar.se och gör din uppsägning. Uppsägningstid är i de flesta fall en månad.

Alla uppsägningar sker per hel kalendermånad.

Nycklar
Du återlämnar dina nycklar personligen till styrelsens uthyrningsansvarig. Om du önskar så kan du få kvittens på dem.

Normalt ingår 3 nycklar, kan förekomma annat antal.
Om du lämnar färre nycklar än kontraktet avser, så får du betala för nya nycklar, då låset måste flexas om och föreningen måste nytillverka.

 

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås