www.brfgunnar.se

Råd för att minimera vattenskadorna

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i bostäder och kostar årligen miljarder i skadeersättning.
Läckagen kan uppstå i Kök, Badrum, Grovkök, Vatten- och värmeledningar .
Vi rekommenderar installation av ett vattenlarm som kallas Dropp-Stop 600. En egenkostnad på ca 350-400 kr men det man spar är allt besvär som inte uppstår. Denna sätter man under diskbänken i köket.

Vi rekommenderar även att man kontrollerar (med gämna mellanrum) att inga läckage uppstått på andra ledningar.

Bortrest
Styrelsen rekommenderar, att samtliga som reser bort en längre tid, stänger  av tappvatten i lägenheten, med de nymonterade avstängningsventilerna, för kallvatten och varmvatten till maskiner, duschar och vattenkranar.

Golvbrunn
Styrelsen förordar lågbyggande ROT-brunnar, med anledning av tunna bjälklag samt att befintlig brunn bör lämnas kvar, igengjuten.
Vi förordar också de gällande byggnormerna.
www.gvk.se,
www.sakervatten.se  
www.vvsforetagen.se 

Anlita alltid våtrumsbehöriga för ombyggnad för de har koll på de knöliga regler som gäller och som görs om med kort varsel
Om man väljer att göra om badrummet själv så ska man dokumentera alla skikt som sätts upp, fram till ytskiktet kakel/klinker.

Kontakta branschorganisation för kontroll om företaget är anslutet och godkänt för våtutrymme.

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås