www.brfgunnar.se

Brf Gunnars styrelse

Styrelsens sammansättning från 28 mars 2018

Håkan Gulliksson, ordförande
Malin Pettersson, ledamot                
Malin Engbom, ledamot
Emil Nilsson, ledamot
Klas Landhage, ledamot
Anders Olsén, ledamot
 
 

Valberedning

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås