www.brfgunnar.se

Skadeförebygg

Skadeförebygg avser information/råd om hur vi gemensamt kan sänka kostnader för både vatten- och brand.
Se flikarna BRAND och VATTEN.

Ditt försäkringsbolag
På hemsidan hos ditt försäkringsbolag finns i regel information och råd om vad de säljer som skadeförebygg och hur man enkelt installerar. Rådgör gärna med dem.

 

 

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås

.