www.brfgunnar.se

Förråd, lokaler, p-plats o garage för uthyrning

Regler för uppsägning av hyreskontrakt

 

Förråd i källare Karlsgatan och Knutsgatan. 

Uteförråd

Garage och parkeringsplats

 

Vid intresse för ovan, anmäl dig på föreningens mail info@brfgunnar.se.

VIKTIGT.
Extraförråd eller garageplats som hyrs följer inte med i en överlåtelse mellan ägare eller vid andrahandsuthyrning.

Har du erbjudits ett ledigt förråd och tackat nej, eller inte svarat på förfrågan så tar vi bort dig från listan eller placerar dig sist i kön.