www.brfgunnar.se

Välkommen till Brf Gunnar

Akuta ärenden.

Har Ni problem som behöver åtgärdas men inte är av akut behov, kontakta då styrelsen via mejl. 
LT-Jour ska endast användast vid akuta åtgärder. 

 

 Hundrastning gård

Vi ber alla hundägare att respektera stadgarna och för övriga medlemmars trivsel genom att ej rasta hundarna på gården. 

 

Styrelse-engagemang

För medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet, men inte ha ansvar/mandat kopplat till detta, är hjärtlig välkomna att kontakta oss i styrelsen. All hjälp är välkommen!

 

Bredband

Arbete med Bredband2 fortgår för att hitta en lösning. 
Vi återkommer så snart vi har ny information. 

 

Avgiftshöjning 2022

Avgiften kommer höjas med 4% för 2022. Detta baserat på de ekonomiska kalkyler som gjorts och tidigare stämmobeslut. 

 

Nya extraförråd

Brf Gunnar har färdigställt nya förråd i källaren i Karlsgatan 21A
(dörren i gångtunneln) och 21B (vid tvättstugan). Dessa hyrs som extraförråd av boende i föreningen.
Det finns även ett ledigt förråd i trapphus Knutsgatan 4B med dörr mot gården.

Se priser och storlekar m.m i denna länk

Nya stadgar

Följ denna länk.

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF
Källgatan 14, 722 11 Västerås